بازدید مدیر بانک انصار از انجمن حمایت از بیماران خاص و سرطانی استان گلستان و اهدای وام جهت خرید کالا به بیماران خاص

بازدید مدیر بانک انصار از انجمن حمایت از بیماران خاص و سرطانی استان گلستان و اهدای وام جهت خرید کالا به بیماران خاص