اهدای سبد لوازم التحریر به بیماران خاص و پیونداعضا با حضور مسئولین

ا هدای سبد لوازم التحریر به بیماران خاص و پیوند اعضا باحضور جناب اقای مهندس برزمینی مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان استان به اتفاق معاونین واقای تربتی نژاد ریاست محترم شهرستان گرگان واقای دکتر جرجانی و دکتر گرزین اعضای محترم شورای شهرستان گرگان و اقای جنانی عضو هییت مدیره موسسه