طرح ملی ورزشهای تطبیقی محله محور با گروه مخاطب بیماران خاص و پیوند اعضاء که با همکاری هیات بیماران خاص و پیوند اعضائ شهرستان گرگان به مناسبت حماسه سوم خرداد در خانه ورزش ( با ترویج بازیهای بومی محلی (دال پلان ) و دعوت از دکتر شریعتمداری در خصوص اصلاح حرکات ورزشی بیماران خاص برگزار و در پایان به همه شرکت کنندگان از سوی اداره ورزش و جوانان ، هیات ورزشهای همگانی و هیات بیماران خاص و پیوند اعضاء هدایایی اهداء گردید. تشکر از زحمات ارزشمند شما بزرگواران

طرح ملی ورزشهای تطبیقی محله محور با گروه مخاطب بیماران خاص و پیوند اعضاء که با همکاری هیات بیماران خاص و پیوند اعضائ شهرستان گرگان به مناسبت حماسه سوم خرداد در خانه ورزش ( با ترویج بازیهای بومی محلی (دال پلان ) و دعوت از دکتر شریعتمداری در خصوص اصلاح حرکات ورزشی بیماران خاص برگزار و در پایان به همه شرکت کنندگان از سوی اداره ورزش و جوانان ، هیات ورزشهای همگانی و هیات بیماران خاص و پیوند اعضاء هدایایی اهداء گردید. تشکر از زحمات ارزشمند شما بزرگواران