جلسه هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان انجمن بیماران خاص و سرطانی استان گلستان سرکار خانم احمدی و دامغانی در راستای بسیج ملی کنترل فشار خون بالا