جلسه مذاکره باخانم دکتر خسروی متخصص زنان و زایمان

جلسه مذاکره باخانم دکتر خسروی متخصص زنان وزایمان جهت تمدید همکاری باموسسه نیکوکاری راضیه فرزاد برای ویزیت رایگان بیماران خاص وسرطانی