کمک خیر محترم به انجمن

کمک خیر محترم به انجمن بیماران خاص

یاور گرامی اگر می خواهید یاری گر موسسه خیریه راضیه فرزاد حامی کودکان سرطانی بیماران خاص باشید تا باحمایت همه جانبه ازین کودکان و بیماران شادی امید به زندگی را به آنها و خانواده عزیزشون هدیه دهیم:
برای کمک به شماره حساب های زیر:
شماره حساب بانک ملی: ۰۱۱۱۶۶۷۱۵۵۰۰۳
شماره کارت بانک ملی:۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۱۳۶۵

شماره حساب بانک سپه:۱۸۹۴۸۰۰۱۲۹۰۰۰
شماره کارت بانک سپه: ۵۸۹۲۱۰۷۰۰۰۰۲۶۴۱۲
و یا از طریق لینک پرداخت آنلاین همین حالا از بیماران ما حمایت نمایید http://www.b2n.ir/20
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم🌷