بازدید جناب اقای دکتر برزمینی مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان از موسسه راضیه فرزاد و انجمن بیماران خاص و سرطانی امید گلستان

مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان جناب آقای دکتر برزمینی به همراه جناب آقای دکتر مقسم نماینده تشکل های مردم نهاد در استان چهارشنبه گذشته مورخه ۹۸/۰۵/۰۹ ازبخش های مختلف  موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص و سرطانی امید گلستان بازدید بعمل آوردند.