توزیع سبدکالای نوروزی بین بیماران خاص وسرطانی استان

 

توزیع سبدکالای نوروزی بین بیماران خاص وسرطانی استان باحضور جناب آقای مهندس حسینی مدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری و جناب آقای دکتر کلاسنگیان معاونت امور اجتماعی ودکتر میررضایی مدیر عامل موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و اعضای هیئت مدیره