اهدای گوشت قربانی بمناسبت عید قربان توسط خیرین محترم به انجمن بیماران خاص

اهدای گوشت قربانی بمناسبت عید قربان توسط خیرین محترم به انجمن بیماران خاص و سرطانی استان گلستان