اهدای لوح تقدیر وتشکر از سوی جناب اقای دکتر برزمینی مدیر کل محترم امور فرهنگی واجتماعی استانداری گلستان از جناب اقای نوچمنی وسرکار خانم احمدی نماینده های موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد❤️

  1. اهدای لوح تقدیر وتشکر از سوی جناب اقای دکتر برزمینی مدیر کل محترم امور فرهنگی واجتماعی استانداری گلستان از جناب اقای نوچمنی وسرکار خانم احمدی نماینده های موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد❤️