دیدار دکترمیررضایی مدیرعامل انجمن بیماران خاص وسرطانی استان با هییت همراه با امیر عسکری فرمانده محترم تیپ۲۳۰گرگان بمناسبت روز ارتش

دیدار دکترمیررضایی مدیرعامل انجمن بیماران خاص وسرطانی استان با هییت همراه با امیر عسکری فرمانده محترم تیپ۲۳۰گرگان بمناسبت روز ارتش