دیدار دکتر میررضایی مدیرعامل انجمن بیماران خاص وسرطانی و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد بامدیرکل محترم امورفرهنگی و اجتماعی استانداری سرکارخانم خاندوزی❤️

دیدار دکتر میررضایی مدیرعامل انجمن بیماران خاص وسرطانی و موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد بامدیرکل محترم امورفرهنگی و اجتماعی استانداری سرکارخانم خاندوزی❤️