انسان خوشبخت نمیشود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد

✅انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد .

🔻بیایید در این روزهای سخت یاریگر بیماران خاص باشیم که به علت بیماری کرونا بیشتر در معرض خطرقرار دارند.

🔻باکمک کردن زنجیره ی همدلی بسازیم .

#بنیاداموربیماریهای خاص سرطانی_گلستان

☘️هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم.

🌸راههای کمک مالی به خیریه راضیه فرزاد حامی کودکان وبیماران خاص وسرطانی استان گلستان🌸

_ادرس سایت انجمن:cffsdgolestan.ir

_ادرس اینستاگرام:bahare.omide.golestan

_دریافت کمک بصورت انلاین:www.b2n.ir/20

_بااستفاده از نرم افزار تاپ

(شماره حسابهای موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت از بیماران خاص وسرطانی امیدگلستان)

شماره حساب بانک ملی:۰۱۱۱۶۶۷۱۵۵۰۰۳

شماره کارت بانک ملی:۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۱۳۶۵

شماره حساب بانک سپه:۱۸۹۴۸۰۰۱۲۹۰۰۰

شماره کارت بانک سپه:۵۸۹۲۱۰۷۰۰۰۰۲۶۴۱۲

ادرس:بلوار ناهارخوران بین عدالت۷۷و ۷۹