برنامه پویش همدلی وهمگانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد در مصلی

رنامه پویش همدلی و همگانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزادباحضوراستاندارمحترم آقا دکترحق شناس و سرکار خانم مهندس برهانی مدیرکل محترم اموراجتماعی و فرهنگی استانداری واقای دکترمیررضایی و مدیران کل استان درمصلی گرگان روابط عمومی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و بیماران خاص و سرطانی استان گلستان❤️

بمناسبت هفته تربیت بدنی جشنواره فرهنگی ورزشی

۹: به مناسبت هفته تربیت بدنی جشنواره فرهنگی ورزشی در رشته های مختلف ورزشی بین بیماران خاص و پیوند اعضا با همکاری هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء استان گلستان و شهرستان گرگان باحضورسرکارخانم راضیه فرزاد خیر و بانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وبا حضور ریاست ومعاونت ورزشی اداره کل وریاست شهرستان و اعضایRead More