بمناسبت هفته تربیت بدنی جشنواره فرهنگی ورزشی

۹: به مناسبت هفته تربیت بدنی جشنواره فرهنگی ورزشی در رشته های مختلف ورزشی بین بیماران خاص و پیوند اعضا با همکاری هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء استان گلستان و شهرستان گرگان باحضورسرکارخانم راضیه فرزاد خیر و بانی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وبا حضور ریاست ومعاونت ورزشی اداره کل وریاست شهرستان و اعضایRead More