اهدای مبلغ هفتادوپنج میلیون ریال بین بیماران خاص و سرطانی توسط خیرمحترم*

اهدای مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال بین بیماران خاص و سرطانی استان گلستان توسط خیر محترم جناب اقای فیروزفر وسرکار خانم تجری💚❤️ روابط عمومی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن بیماران خاص و سرطانی استان گلستان/