انجام اولین دوره تست سلامت شامل(پالس اکسیمتر-تب سنج-هموگلبین متر-فشارخون-تست قند)در جهت سلامت و بهداشت دانش اموزان

انجام اولین دوره تست سلامت شامل(پالس اکسیمتر-تب سنج-هموگلبین متر-فشارخون-تست قند)در جهت سلامت وبهداشت دانش اموزان درسال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱در دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی امید*

توزیع مرحله اول سبد لوازم التحریر بین بیماران خاص و پیونداعضاء

توزیع مرحله اول سبد لوازم التحریر بین بیماران خاص وپیوند اعضا باحضورسرکار خانم مهندس برهانی مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری بهمراه مدیر کل ومعاونین اداره کل ورزش وجوانان استان گلستان ودکتر میررضایی مدیرعامل انجمن بیماران خاص وسرطانی استان گلستان✏️📝❤️💚