جلسه هییت امنا و هییت مدیره موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد در ازتباط با بررسی امور جاری مووسسه باحضور سرکار خانم راضیه فرزاد خیر و موسس و بنیانگزار موسسه در جهت کمک به بیماران خاص و سرطانی استان گلستان

جلسه هییت امنا و هییت مدیره موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد در ازتباط با بررسی امور جاری مووسسه
باحضور سرکار خانم راضیه فرزاد خیر و موسس و بنیانگزار موسسه در جهت کمک به بیماران خاص و سرطانی استان گلستان به همراه اعضا هیئت مدیره

در تاریخ ۱۵مرداد۹۸ ساعت۱۰.۳۰در محل موسسه