انجام تست کرونا دراین موسسه توسط دستگاه پالس اکسیمتر_ترمومتر دیجیتال واسپیرومتر انجام میشود

در این موسسه تست کرونا توسط دستگاه پالس اکسیمتر_ترمومتر دیجیتال و اسپیرومتر انجام میشود. صبحها از ساعت ۸.۳۰تا۱۳ بعدظهرها باهماهنگی قبلی شماره تماس:۰۱۷۳۲۵۲۰۲۱۲_۰۹۱۱۵۲۳۳۸۰۹