انسان خوشبخت نمیشود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد

✅انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . 🔻بیایید در این روزهای سخت یاریگر بیماران خاص باشیم که به علت بیماری کرونا بیشتر در معرض خطرقرار دارند. 🔻باکمک کردن زنجیره ی همدلی بسازیم . #بنیاداموربیماریهای خاص سرطانی_گلستان ☘️هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. 🌸راههای کمک مالی به خیریه راضیه فرزاد حامی کودکان وبیمارانRead More

🌹در عید شادی ها به یاد بیماران نیازمند باشیم🌹🙏

🌹در عید شادی ها به یاد بیماران نیازمند باشیم🌹🙏 هموطنان گرامی روزه نمازاتون مورد قبول حق… برای پرداخت زکات فطریه،نذورات،کفاره شما نیکوکاران گرامی به شماره حسابهای زیر: (شماره حسابهای موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن حمایت از بیماران خاص وسرطانی امیدگلستان) شماره حساب بانک ملی:۰۱۱۱۶۶۷۱۵۵۰۰۳ شماره کارت بانک ملی:۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۱۳۶۵ شماره حساب بانک سپه:۱۸۹۴۸۰۰۱۲۹۱۱۱ شماره کارت بانکRead More