انجام اولین دوره تست سلامت شامل(پالس اکسیمتر-تب سنج-هموگلبین متر-فشارخون-تست قند)در جهت سلامت و بهداشت دانش اموزان

انجام اولین دوره تست سلامت شامل(پالس اکسیمتر-تب سنج-هموگلبین متر-فشارخون-تست قند)در جهت سلامت وبهداشت دانش اموزان درسال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱در دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی امید*