برگزاری کلاس مشاوره توسط اقای دکتر ساریزاده برای بیماران سرطانی استان گلستان در موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن سرطان

برگزاری کلاس مشاوره توسط اقای دکتر ساریزاده برای بیماران سرطانی استان گلستان در موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن سرطان