درحال بسته بندی سبد کالای نوروزی توسط پرسنل انجمن جهت توزیع به بیماران خاص وسرطانی ها❤️❤️💚

درحال بسته بندی سبد کالای نوروزی توسط پرسنل انجمن جهت توزیع به بیماران خاص وسرطانی ها❤️❤️💚

💓روابط عمومی موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن سرطان