نشست سازمان های مردم نهاد همراه با غرفه موسه نیکوکاری راضیه فرزاد باحضور مدیران

نشست سازمان های مردم نهاد همراه با غرفه موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد و انجمن حمایت از بیماران خاص امیدگلستان در سالن اجتماعات استانداری تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در نمایشگاه هفته ملی با حضور جناب اقای دکتر مهاجر و دکتر سمیعی معاونین محترم استانداری استان گلستان و جناب اقای مهندس برزمینی مدیر کل محترمRead More