و الشفا ای توانگر تا توانی دست گیر🥀 باعرض سلام و ادب احتراما به استحضار میرساند موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد انجمن حمایت ازبیماران خاص وسرطانی امیدگلستان درنظر دارد برای شب عید جهت رفاه حال بیماران خاص سبدکالا تهیه نماید.

و الشفا ای توانگر تا توانی دست گیر🥀 باعرض سلام و ادب احتراما به استحضار میرساند موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد انجمن حمایت ازبیماران خاص وسرطانی امیدگلستان درنظر دارد برای شب عید جهت رفاه حال بیماران خاص سبدکالا تهیه نماید. ازشما عزیزان تقاضا میشود دراین کار خداپسندانه باما همراه شوید کمک های نقدی و غیرنقدی(برنج.روغن.قند.ماکارونی.سویا.نمک.رب گوجهRead More