تقدیر وتشکر واهدای لوح به دکتران

تقدیر وتشکر واهدای لوح به جناب دکتر سلامت مدیریت محترم مرکز ام ار ای کوثر ❤💚و جناب اقای دکتر امیرلطیفی متخصص گوش وحلق و بینی❤💚 بابت همکاری به موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد وانجمن بیماران خاص و سرطانی