جلسه هم اندیشی و مشاوره بیماران بادکتر شهرآیینی

جلسه هم اندیشی باحضور خانوم دکتر شهرایینی کارشناس روانشناسی و ماما در جهت مشاوره پزشکی واجتماعی به بیماران خاص انجمن

**لازم به ذکر است جلسه هرهفته چهارشنبه ها برگزار میگردد**