بیست وچهارمین سالروز تاسیس بنیاد اموربیماریهای خاص روز جهانی تالاسمی گرامی باد❤

بیست و چهارمین سالروز تاسیس بنیاد امور بیماریهای خاص روز جهانی تالاسمی گرامی باد.❤️

دیدار دکتر میررضایی رئیس هیئت ورزش بیماران خاص وپیونداعضا استان گلستان با جناب آقای مهندس قاسمعلی برزمینی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان گلستان به مناسبت ۱۸ اردیبهشت سالگرد تاسیس بنیاد امور بیماری های خاص